Tekemästämme työstä saat verovähennyksen!

 

Verovelvollinen saa kotitalousvähennyksen käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa maksetuista työkorvauksista.

Kotitalousvähennys on 50% työkorvauksesta vähennettynä 100€ omavastuulla. Vuonna 2017 verovähennyksen enimmäismäärä on 2400 € / verovelvollinen.

HUOM! Kotitalosvähennys koskee myös puolisoa, jolloin verovähennys on yhteensä 4800€ /talous.

HUOM! Vähennyksen voi tehdä kesken verovuotta hakemalla muutoksen veroprosenttiin!

 

Esimerkkilaskelma kotitalousvähennyksestä

 

  Tarvikkeet  Työ  YHTEENSÄ

Remontin kokonaiskulut

 400 €  1.600 €   2000 €

Verovähennys on 50% työn
osuudesta, josta vähennetään
100 € omavastuu

   -700 €  

Remontin kokonaiskulut
verovähennyksen jälkeen

 400 €  900 €   1300 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remontti tulee siis maksamaan vain 1300 €.


Lisätietoa:

www.veronmaksajat.fi
www.vero.fi